Title: Manolis Rasoulis and Orfeas Peridis at Attiko Alsos
Location: Attiko Woods (Attiko Alsos)
Description: Manolis Rasoulis and Orfeas Peridis at Attiko Alsos with Maria Papaleontiou

Poetic license, starts its tour! Orfeas Peridis is the guide through the dream,
Manolis Rasoulis is the navigators through infinity; the journey takes you away from the negatives and the \”no\”s, and to take you along on a pleasant voyage.


Date: 2009-09-12