Yorgos Dalaras Tribute to Kazantzidis – Thess/niki

Title: Yorgos Dalaras Tribute to Kazantzidis – Thess/niki
Location: Kaftatzogleio Stadio, Thessaloniki
Description: This concert is also in Athens on September 18, 2009 – at Kalimarmaro Stadio – see calendar for details and links
Date: 2009-09-18