«Μια αγάπη για το καλοκαίρι»

“A love for the summer”
Despina Olympiou and  Giorgos Papadopoulos
The love of Greek cinema